Realizacje

Sztandarowe budowy wykonane przez Przedsiębiorstwo:

– Przebudowa drogi krajowej nr. 71 i 72 w miejscowości Aleksandrów Łódzki
– Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 703 na odcinku Poddębice – węzeł autostradowy Wartkowice
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku od km:53+150 do 53+650 w ramach zadań Inwestycyjnych.
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 odc. Księża Wólka – Krępa.
– Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 72 wraz z budowa drogi dojazdowej do hotelu – Uniejów
– Budowa awaryjnej przewiązki na węźle autostradowym Łódź Północ