Nasza firma

Historia Firmy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach rozpoczęło swoją działalność od dnia
01.08.1999r kontynuując działalność Rejonu Dróg Publicznych w Poddębicach utworzonego w 1976 r na bazie Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych.
Od 1999r przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną.

Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest:
– budowa, dróg , ulic, placów
– remonty, poszerzenia nawierzchni gruntowych i bitumicznych
– wykonywanie odwodnienia jezdni
– wykonywanie chodników, placów, ścieżek rowerowych
– produkcja mieszanek mineralno – asfaltowych (CM, SMA) dla wszystkich kategorii ruchu
– bieżące utrzymanie dróg
– sprzedaż paliw pod patronatem PKN Orlen

Partnerzy

W budowie

Certyfikaty

W lipcu 2003 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach jako pierwsze w powiecie poddębickim uzyskało certyfikat ISO 9001:2000 , natomiast w roku 2008 uzyskało Certyfikat Zakładowej kontroli Produkcji na beton asfaltowy AC i mieszankę SMA

Referencje

W budowie