Budowa dróg ulic placów

Doświadczenie
Profesjonalizm
Gwarancja jakości
Nasza firma

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach rozpoczęło swoją działalność od dnia 01.08.1999 r kontynuując działalność Rejonu Dróg Publicznych w Poddębicach utworzonego w 1976 r na bazie Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych.
Od 1999 r przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną.

wytwórnia mas bitumicznych poddębice
Oferta

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • budowa, dróg ulic, placów
  • remonty, poszerzenia nawierzchni gruntowych i bitumicznych
  • wykonywanie odwodnienia jezdni
  • wykonywanie chodników, placów, ścieżek rowerowych
  • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych (CM, SMA) dla wszystkich kategorii ruchu

Na terenie zakładu funkcjonuje zmodernizowana w 2005 r. Wytwórnia Mas Bitumicznych MADRO Kraków z cyfrową kontrolą procesów produkcji. Maksymalna wydajność wytwórni to 120t/h. Duży nacisk podczas modernizacji WMB położono na zapewnienie odpowiednich norm ochrony środowiska.

budowa dróg poddębice

W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych mieszanek mineralno-bitumicznych przy wytwórni funkcjonuje laboratorium zakładowe na bieżąco kontrolujące procesy produkcyjne i ich efekty.

Spółka jest także w posiadaniu własnej stacji paliw, oferującej najwyższej jakości paliwa, oleje, smary w atrakcyjnych cenach
W lipcu 2003 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach jako pierwsze w powiecie poddębickim uzyskało certyfikat ISO 9001:2000 , natomiast w roku 2008 uzyskało Certyfikat Zakładowej kontroli Produkcji na beton asfaltowy AC i mieszankę SMA.