Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

18 grudnia, 2020 @ 4:00 pm 6:00 pm

Poddębice, 04.12.2020 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18.12.2020 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 108.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w zakresie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wszystkich zawartych przez Zarząd Spółki w 2020 r. umów pomocowych uzyskanych przez Spółkę w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  6. Zamknięcie obrad.

Jan Zawadzki  Prezes Zarządu