Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Poddębice 30.06.2021

Szanowna  Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza

            Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS 0000058127, NIP: 8281255114, informuje, że zwołane na dzień 30.06.2021 roku na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 108, zostaje przełożone na dzień 30.09.2021 rok na godzinę 16:00

Za Zarząd                   Jan Zawadzki Prezes Zarządu