Wydarzenia – ostatnio zakończone

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Poddębice, 04.12.2020 r. Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18.12.2020 roku […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Poddębice, 15.09.2020 r. Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.09.2020 roku […]